jha ►

JAN  HARBOE  ARKITEKTER

JHA + ML MIKKELSEN | kontorer Hørbygård Gods
JHA + ML MIKKELSEN | kontorer Hørbygård Gods
JHA | tegnestue og beboelse
JHA | tegnestue og beboelse
JHA + ML MIKKELSEN | stuehus til avlsgård
JHA + ML MIKKELSEN | stuehus til avlsgård
JHA + ML MIKKELSEN | stuehus til avlsgård
JHA | enfamiliehus tilbygning
JHA | enfamiliehus tilbygning
JHA | enfamiliehus tilbygning
JHA | enfamiliehus tilbygning
JHA + C HARLANG | hotel Ottilia Carlsberg Byen
JHA + C HARLANG | hotel Ottilia Carlsberg Byen
JHA + K HAGEMANN | sorøhusene beboelsesområde rekreativt landskab
JHA + K HAGEMANN | sorøhusene beboelsesområde rekreativt landskab
JHA + C HARLANG | busstop Hammershus
JHA | sommerhus i Asserbo ombygning
JHA | sommerhus i Asserbo ombygning